Όραμα

Τo Ιπποφαές Ελλάς λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συνεχείς προκλήσεις που αναπτύσσονται στον αγροτικό τομέα με τις απαιτήσεις για υψηλή ποιότητα προϊόντων, ολοκληρωμένων διαχειρίσεων και την έντονη στροφή στις νέες καλλιέργειες έχει τη δυνατότητα να παρέχει λύσεις. Λύσεις οι οποίες δεν περιορίζονται μόνο σε συμβουλευτικό και πρωτογενή ρόλο αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν σε ολοκληρωμένη υποστήριξη έως την τελική πώληση των προϊόντων των παραγωγών.
Το όραμά μας είναι να προσφέρουμε μια νέα μορφή υπηρεσιών οι οποίες πέραν από τα εξειδικευμένα προϊόντα που παρέχουμε να αποτελεί μια win to win προσέγγιση η οποία είχε μικρή έως τώρα εφαρμογή στον αγροτικό τομέα.
Το δίκτυο του Ιπποφαές Ελλάς επενδύοντας στην πλήρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση και με την υποστήριξη εξειδικευμένων επαγγελματιών γεωπόνων καθώς και επαγγελματιών της χρηματοοικονομίας του marketing και των πωλήσεων έχει την δυνατότητα να παρέχει στους παραδοσιακούς και νέους παραγωγούς λύσεις οι οποίες προσαρμόζονται στον καθένα ξεχωριστά με βάση τις δυνατότητές του επιτυγχάνοντας το μέγιστο αποτέλεσμα.

Copyright © 2013 Hippophae.net