Ενημέρωση - Συμβουλευτική

Η διαδικασία της απόφασης ενασχόλησης με μια καινούρια καλλιέργεια αποτελεί μια διαδικασία η οποία ενέχει διάφορα στάδια και εξαρτάται απόλυτα από τις ιδιαίτερες συνθήκες καθημερινότητας και εμπειρίας που διαθέτει ο καθένας μας ξεχωριστά.

Προσπαθώντας να συνοψίσουμε κάποια σημαντικά σημεία – γνώμονες  για την περαιτέρω ενασχόληση καταλήγουμε στα εξής:

  1. Δυνατότητα ενασχόλησης με την γεωργία : Πρέπει να είναι άμεσα κατανοητό από τον ενδιαφερόμενο ότι πρόκειται  για μια καλλιέργεια η οποία δεν είναι μεν ιδιαίτερα απαιτητική αλλά χρειάζεται τη φροντίδα της.
  2. Κατανόηση επένδυσης – ανταπόδοσης : Επενδύουμε σε μια καλλιέργεια της οποίας η ανταπόδοση είναι πράγματι ελκυστική αλλά όχι άμεση. Επίσης πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το ύψος της επένδυση – ανταπόδοσης.
  3. Καταλληλότητα Κτήματος : Σε συνεργασία με το Γεωπονικό Τμήμα και με ανάλυση εδάφους προχωρούμε στην επιλογή του κατάλληλου κτήματος για καλλιέργεια.
  4. Αξιοποίηση εμπειριών και Συμβουλών : Σε μια καινούρια καλλιέργεια είναι κατανοητό ότι δεν ευνοούνται και τόσο οι «πρωτοβουλίες». Η Τεχνική και Επιστημονική υποστήριξη των ειδικών καθώς και οι εμπειρίες των υφιστάμενων καλλιεργητών αποτελούν την πυξίδα για μια επιτυχημένη πορεία της καλλιέργειας.

Στο ΙΠΠΟΦΑΕΣ ΕΛΛΑΣ αντιλαμβανόμενοι τη σημαντικότητα της ενασχόλησης των ενδιαφερομένων με την καλλιέργεια του Ιπποφαούς αντιμετωπίζουμε την κάθε περίπτωση καλλιεργητή ξεχωριστά με βάση τις δικές του ιδιαιτερότητες διαβίωσης και εμπειρίας με ακριβές επιχειρηματικό πλάνο καθώς και με ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις πιθανές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει.

Copyright © 2013 Hippophae.net