Καλλιεργώντας Ιπποφαές

Η Ομάδα Παραγωγών Ιπποφαές Ελλάς αποτελείται από 90 καλλιεργητές Ιπποφαούς Ρώσικων ποικιλιών του M.A. Lisavenko Institute και καλλιεργεί έκταση άνω των 1200 στρεμμάτων σε όλη την Ελλάδα. 

Η έκταση, η διασπορά (κλιματολογική, εδαφολογική, ποικιλιών και διαχειρίσεων ) και η έρευνα της καλλιέργειας του ιπποφαούς (Ρώσικων ποικιλιών του M.A. Lisavenko Institute) μας δίνει μια αρκετά μεγάλη εμπειρία και τη δυνατότητα να εξάγουμε κάποια πολύ χρήσιμα, συμπεράσματα για την καλλιέργεια του στην Ελλάδα, και ήδη δημιουργήθηκε οδηγός καλλιέργειας για τις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας.

Φύτευση: 

Η φύτευση γυμνόριζων μονοετών φυτών παρουσιάζει  μεγάλη επιτυχία (απώλειες κατά τη φύτευση 3-5 %).

Η φύτευση γυμνόριζων διετών φυτών παρουσιάζει εξαιρετική επιτυχία (απώλειες κατά τη φύτευση 1-2 %).

Η φύτευση σε γλαστράκι μονοετών και  διετών φυτών επίσης παρουσιάζει εξαιρετική επιτυχία (απώλειες κατά τη φύτευση 1-2 %).

 

Αύξηση- Ανάπτυξη των φυτών:

Εξαιρετική αύξηση και ανάπτυξη φυτών στις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας. Καρποφορία των φυτών ιπποφαούς ήδη από το δεύτερο έτος.

Άρδευση-Ζιζανιοκτονία -Ασθένειες-Εχθροί:

Η καλλιέργεια του ιπποφαούς έχει ανάγκη από καλή άρδευση σε όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας. 
Τα ζιζάνια ανταγωνίζονται ισχυρά το φυτό του ιπποφαούς κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης του (καλλιέργειες ιπποφαούς με ύπαρξη ζιζανίων έχουν πολύ μικρότερη ανάπτυξη από καλλιέργειες που γίνεται συστηματική ζιζανιοκτονία).
Οι εχθροί του ιπποφαούς ήταν ελάχιστοι με πολύ μικρής έκτασης προσβολή. Χρειάστηκε καταπολέμηση σε ελάχιστες περιπτώσεις γιατί το φυτό ήταν πολύ μικρό ακόμη. Αυτοί ήταν φυλλοδέτης, φυλλοφάγες κάμπιες, ακρίδες, πράσινη αφίδα.
Σε καλλιέργειες όπου η άρδευση γινόταν κανονικά και υπήρξε καλός αερισμός του εδάφους, δεν υπήρξαν προβλήματα ασθενειών είτε ήταν αμελητέα. Υπήρξαν μυκητολογικές προσβολές στο ριζικό σύστημα του φυτού (ανδρομυκώσεις) σε καλλιέργειες όπου αρδευόταν υπερβολικά με κακή στράγγιση και κακό αερισμό του εδάφους με αποτέλεσμα απώλειες φυτών 5-15% .
Η λίπανση με φωσφόρο κυρίως, κάλιο και ιχνοστοιχεία όπως και η εφαρμογή εδαφοβελτιωτικών,  βελτιώνει αρκετά στην ανάπτυξη των φυτών ιπποφαούς.

Αποτελέσματα στην Ελλάδα :

Πρωιμότερη παραγωγή στον κόσμο (συλλογή τέλη Ιουνίου).

Παραγωγικότητα τουλάχιστον στις προδιαγραφές της ποικιλίας (μ.ο. 2.000 κιλά/στρ.).

Εξαιρετική ποιότητα καρπού (βάρος 1γρ. μέγεθος 1,5εκ., πολύ ψηλά ποσοστά λαδιού, βιταμινών και καροτενοειδών) .

Εύκολη συλλογή (έλλειψη αγκαθιών και ύπαρξη μίσχου). 

Συμπεράσματα:

Οι ποικιλίες ιπποφαούς του M.ALisavenko Institute  έχουν εξαιρετική προσαρμογή στις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα της έρευνας της Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η επιμελής και σωστή περιποίηση της καλλιέργειας, με ορθή άρδευση, φυτοπροστασία, λίπανση , ζιζανιοκτονία, και προετοιμασία του εδάφους, απαιτούνται για μια επιτυχημένη εμπορικά καλλιέργεια.

Έρευνα:

Η έρευνα που πραγματοποιεί το Ιπποφαές Ελλάς  σε συνεργασία με το M.A. Lisavenko Institute και τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τη βοήθεια του ΕΘΙΑΓΕ και με τη χρήση λογισμικού GIS μας δίνουν την απαραίτητη τεχνογνωσία  για το βέλτιστο τρόπο καλλιέργειας (άρδευση, φυτοπροστασία, ζιζανιοκτονία, λίπανση κλπ) στις διάφορες εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας.

 

Copyright © 2013 Hippophae.net