Ποικιλίες Ιπποφαούς

 

Chuyskaya

Lisavenko Institute 1979

 • Ποικιλία αναφοράς του ιπποφαούς
 • Πολύ υψηλή παραγωγή
 • Μεγάλοι καρποί ( 80-90 γρ/100 καρπούς) εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
 • Καρποί κατάλληλοι για νωπή κατανάλωση και για μεταποίηση (χυμός-λάδι)
 • Πολύ εύκολη συλλογή
 • Χαμηλής ανάπτυξης φυτό ιπποφαούς
 • Χωρίς αγκάθια

 

Essel

Lisavenko Institute 2006

 • Η εξέλιξη στις ποικιλίες ιπποφαούς, πολύ κοντά στο ιδανικό φυτό ιπποφαούς
 • Υψηλή παραγωγή
 • Καρποί πολύ μεγάλοι ( 90-110 γρ/100 γρ καρπών) εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
 • Καρποί κατάλληλοι για νωπή κατανάλωση και για μεταποίηση (χυμός-λάδι)
 • Πολύ εύκολη συλλογή, συγκεντρωμένη καρποφορία
 • Χαμηλής ανάπτυξης φυτό ιπποφαούς
 • Χωρίς αγκάθια
 • Αντοχή στο Φουζάριο

 

Altayskaya

Lisavenko Institute 1997

 • Η πιο γλυκιά ποικιλία ιπποφαούς, με μεγάλη διάρκεια διατήρησης της γεύσης
 • Μεσαία παραγωγή
 • Καρποί μεγάλοι ( 74- 90 γρ/100 καρπούς)  εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
 • Καρποί κατάλληλοι για νωπή κατανάλωση και για μεταποίηση (χυμός-λάδι)
 • Από τις καλύτερες ποικιλίες για παραγωγή χυμού και νωπού καρπού
 • Εύκολη συλλογή
 • Χωρίς αγκάθια
 • Χαμηλής ανάπτυξης φυτό ιπποφαούς

 

Chechek

Lisavenko Institute 1990

 • Εξαιρετική ποικιλία για παραγωγή ελαίου
 • Υψηλή παραγωγή
 • Καρποί μεγάλοι ( 77- 95,6 γρ/100 καρπούς)  εξαιρετικής ποιότητας
 • Καρποί κατάλληλοι για νωπή κατανάλωση και για μεταποίηση (χυμός-λάδι)
 • Εύκολη συλλογή
 • Χωρίς αγκάθια
 • Χαμηλής ανάπτυξης φυτό ιπποφαούς

 

Klavdia

LisavenkoInstitute 2006

 • Νέα ποικιλία ιπποφαούς
 • Χαμηλής ανάπτυξης φυτό ιπποφαούς
 • Πολύ εύκολη συλλογή
 • Υψηλή παραγωγή
 • Καρπός μεσαίου μεγέθους (0,74-0,76 gr/ 100 καρπούς εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
 • Από τις καλύτερες για μεταποίηση (παραγωγή χυμού και ελαίου) 
 • Μικρά – μεσαίου μεγέθους αγκάθια

 

Augoustina

Lisavenko Institute 1990

 • Η ποικιλία με το μεγαλύτερο καρπό (110-140 gr/ καρπoύς)
 • Χαμηλής ανάπτυξης φυτό ιπποφαούς
 • Χωρίς αγκάθια
 • Πολύ εύκολη συλλογή
 • Εξαιρετική ποιότητα και γεύση καρπού
 • Η κορυφαία για νωπό καρπό, κατάλληλη και για χυμό- λάδι
 • Μέτρια παραγωγή

 

Elisaveta

Lisavenko Institute 1997

 • Μεγαλόκαρπη ποικιλία (81,5- 110 gr/100)
 • Κατάλληλη για νωπό καρπό, παράγωγη λαδιού και χυμό
 • Μεγάλης ανάπτυξης φυτό ιπποφαούς
 • Χωρίς αγκάθια
 • Εύκολη συλλογή
 • Υψηλή παραγωγή

 

 

Etna   

Lisavenko Institute 2009

 • Νέα πρώιμη ποικιλία ιπποφαούς
 • Υψηλή παραγωγή
 • Μικρά – μεσαίου μεγέθους αγκάθια
 • Μεγάλης ανάπτυξης φυτό ιπποφαούς
 • Καρπός μεγάλος (0,84-0,91 gr/ 100 καρπόυς) εξαιρετικής ποιότητας
 • Κατάλληλη για νωπό καρπό, παράγωγη λαδιού και χυμό
 • Εύκολη συλλογή

 

Zlata

Lisavenko Institute 2009

 • Νέα όψιμη ποικιλία ιπποφαούς
 • Πολύ υψηλή παραγωγή
 • Καρπός πολύ μεγάλος (1,11-1,26 gr/ 100 καρπούς) πολύ καλής ποιότητας
 • Χαμηλής ανάπτυξης φυτό ιπποφαούς
 • Χωρίς αγκάθια
 • Κατάλληλη για νωπό καρπό, παράγωγη λαδιού και χυμό
 • Εύκολη συλλογή

 

Gnom

Lisavenko Institute 1997

 • Αρσενική ποικιλία ιπποφαούς
 • Χαμηλής ανάπτυξης φυτό ιπποφαούς

 

Alei

Lisavenko Institute 1985                     

 • Αρσενική ποικιλία ιπποφαούς
 • Μεγάλης ανάπτυξης φυτό ιπποφαούς

 

Copyright © 2013 Hippophae.net