ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι έντονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραδοσιακές καλλιέργειας με το συνεχώς αυξανόμενο καλλιεργητικό κόστος καθώς και την πίεση που δέχονται οι τιμές διάθεσής τους οδηγεί όλο και περισσότερους καλλιεργητές στην αναζήτηση διεξόδων στις νέες καλλιέργειες προσδοκώντας ικανοποιητικότερα αποτελέσματα. Επίσης ο αγροτικός τομέας πλέον αποτελεί μια σημαντική επιλογή ενασχόλησης και για τους νέους ανθρώπους οι οποίοι έλκονται από την πρωτογενή παραγωγή και τις δυνατότητες που παρέχει ιδίως σε μια περίοδο που πολλοί τομείς των αγορών δέχονται δραματικές πιέσεις. Η ανάγκη λοιπόν για παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και προϊόντων στον αγροτικό τομέα και ιδίως στις νέες καλλιέργειες είναι συνεχώς αυξανόμενη. Υπηρεσιών που θα ξεκαθαρίζουν στους επίδοξους παραγωγούς πλήρως και αναλυτικά τις δυσκολίες και τις προσδοκίες από τις νέες καλλιέργειες, θα ασχολούνται με τον καθένα ξεχωριστά με βάση τις δυνατότητές του (καλλιεργητικές, οικονομικές κτλ) και θα του παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα και υποστήριξη σε αυτή την προσπάθεια. Με την χρήση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών παγκοσμίως υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη εξειδικευμένων ανθρώπων στο Ιπποφαές Ελλάς προχωρούμε μαζί με τους παραγωγούς στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μας δίνει απλόχερα η Ελληνική γη.

Copyright © 2013 Hippophae.net