Έρευνα

Περιληπτικά οι ενέργειες:

  • Βάση δεδομένων με πλήρη αναφορά σε όλες τις παραμέτρους (ποικιλία, είδος εδάφους, κλιματολογικές και μετεωρολογικές συνθήκες, σύστημα άρδευσης, λίπανση, ασθένειες, ανάπτυξη των φυτών κλπ) που αφορούν στους συνεργαζόμενους παραγωγούς
  • Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για καλύτερη κατανόηση και διαχείριση της καλλιέργειας του Ιπποφαούς
  • Μακροπρόθεσμη εκτίμηση της παραγωγής

 

 

 

Copyright © 2013 Hippophae.net