Τεχνική Υποστήριξη

 

Η εταιρία «Ιπποφαές Ελλάς» παρέχει ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη

  • Προμήθεια πιστοποιημένων και πιο εμπορικών ποικιλιών παγκοσμίως του LisavenkoIntitute
  • Σχεδιασμό του οπωρώνα (αποστάσεις φύτευσης, διάταξη επικονιαστών, συστήματος άρδευσης, λίπανση, φυτοπροστασία, προετοιμασία εδάφους)
  • Εγκατάσταση του οπωρώνα υπό την επίβλεψη εξειδικευμένων γεωπόνων
  • Στις καλλιεργητικές φροντίδες ( φυτοπροστασία, λίπανση, ζιζανιοκτονία, άρδευση, κλάδεμα)
  • Στη συλλογή του καρπού

Η υποστήριξη γίνεται από τους εξειδικευμένους επιστήμονες του γεωπονικού τμήματος του Ιπποφαές Ελλάς με επισκέψεις και βήμα προς βήμα συμβουλές στην καλλιέργεια  σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του LisavenkoInstitute, καθώς και με τη χρήση  λογισμικού  GIS όπου οι συνεργαζόμενοι παραγωγοί εντάσσονται.   

Copyright © 2013 Hippophae.net