Νέα - Άρθρα (11)

Έχουμε την τιμή να ανακοινώσουμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ιπποφαούς (ISA) ανέθεσε στην Ομάδα Παραγωγών Ιπποφαές Ελλάς Α.Ε. την διοργάνωση του Παγκοσμίου Συνεδρίου Ιπποφαούς το 2020 για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Η αναγνώριση της δομής, της λειτουργίας και των αποτελεσμάτων της Ιπποφαές Ελλάς αποτελεί πιστοποίηση για την μακροχρόνια επιτυχία των καλλιέργητών μας.

Η Ομάδα παραμένει ανοιχτή στην ένταξη νέων καλλιεργητών και στη συμβολαιακή καλλιέργεια.

Ο πρόεδρος της ΝΔ στην Ιπποφαες Ελλάς!!!
"Ξεκίνησα την επίσκεψή μου στη Θεσσαλία από εσάς γιατί καλλιέργειες σαν το Ιπποφαές είναι το μέλλον του πρωτογενούς τομέα." pic.twitter.com/D4XVzxaa0T
— Kyriakos Mitsotakis

 

https://www.youtube.com/watch?v=59EQJLa5HGo

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                      Των Μετόχων  της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία                      

ΙΠΠΟΦΑΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ :134936431000

 σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

       

            Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, από 3/8/2017 καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1.         Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. Επί του  Ισολογισμού καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης  1/1/2016 έως 31/12/2016.

2.        Υποβολή και έγκριση  του  Ισολογισμού καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης 1/1/2016 έως 31/12/2016 μετά των επ΄ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

3.        Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και ως εν γένει διαχείρισης  της ως άνω χρήσης.

4.        Διάφορα θέματα ανακοινώσεις.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    Καρδίτσα, 3 Αυγούστου 2017

                                                                                                                                                                                                                                      Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των Μετόχων της Ανωνύµου Εταιρείας µε την επωνυµία

ΙΠΠΟΦΑΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ :134936431000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό και κατόπιν αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, από 12/8/2016 καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 3η Σεπτεµβρίου 2016, ηµέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.µ., στην έδρα της Εταιρείας, µε τα κάτωθι θέµατα ηµερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του ∆.Σ. Επί του Ισολογισµού καθώς και των αποτελεσµάτων χρήσης 11/6/2015 έως 31/12/2015.

2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισµού καθώς και των αποτελεσµάτων χρήσης 11/6/2015 έως 31/12/2015 µετά των επ΄ αυτού εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου .

3. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως επί του Ισολογισµού και ως εν γένει διαχείρισης της ως άνω χρήσης.

4. ∆ιάφορα θέµατα ανακοινώσεις. 

Καρδίτσα, 12 Αυγούστου 2016

Το ∆ιοικητικό Συµβούλι


Στόχος της ομάδας είναι η διαχείριση και η πώληση των προϊόντων του Ρωσικού ΙΠΠΟΦΑΟΥΣ των καλλιεργητών της. Επίσης η Ομάδα Παραγωγών "ΙΠΠΟΦΑΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ" θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την δημιουργία του πρώτου μεταποιητήριου ιπποφαούς υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα βασισμένο σε ρώσικες προδιαγραφές, έχοντας ήδη προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον από Έλληνες και Ρώσους επενδυτές. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης είναι τα 2 έτη.

Το ΙΠΠΟΦΑΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ως αναγνώριση της σημαντικής στήριξης και διαπραγματευτικής ικανότητας που της παρείχαν οι πρώτοι 70 παραγωγοί και τα 700 στρέμματα, αποφάσισε να παρέχει εντελώς δωρεάν τη συμμετοχή τους στην ομάδα παραγωγών παραχωρώντας τους και το 7% της εταιρείας. 

Ανακοινώνεται ότι οι παραγωγοί που θα εγκαταστήσουν τα υπόλοιπα 300 στρέμματα (τρέχουσα περίοδος) ως τα 1000 θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχουν δωρεάν στην ομάδα παραγωγών έως το 10%. 
Η δυνατότητα συμμετοχής στην ομάδα μετά την κάλυψη των 1.000 στρεμμάτων και του 10% θα γίνεται μόνο κατα περιόδους με ταυτόχρονη εξαγορά και μετοχικού κεφαλαίου.
Τα πλεονεκτήμτα που θα απολαμβάνουν οι συμμετέχοντες στην ομάδα παραγωγών είναι:

  • ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
  • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
  • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΗΡΙΟ
  • ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  • ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΔΩΡΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  • ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  • ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ

Ημερίδα του  ΙΠΠΟΦΑΕΣ ΕΛΛΑΣ στο ξενοδοχείο "Thessalikon Grand Hotel" της Καρδίτσας, την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου στις 12:00μμ.

Με εξαιρετικά αποτελέσματα πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη αντιπροσωπείας  του ΙΠΠΟΦΑΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στο Επιστημονικό Ινστιτούτο Μ.Α. Lisavenko στο Barnaul της Ρωσίας.

Το Μ.Α. LisavenkoInstitute ιδρύθηκε το 1963 και πραγματοποιεί από τότε μια από τις πιο εκτεταμένες έρευνες στο Ιπποφαές παγκοσμίως. Εκεί πραγματοποιείται εκτός των άλλων και η καλλιέργεια- παραγωγή δενδρυλλίων Ιπποφαές όλων των Ρώσικων ποικιλιών οι οποίες αποτελούν τις πιο παραγωγικές και εμπορικές ποικιλίες στον κόσμο.

Το ΙΠΠΟΦΑΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ αποτελεί πλέον τον Επίσημο Αντιπρόσωπο του Μ.Α. Lisavenkoinstitute στην Ελλάδα έχοντας προχωρήσει ήδη στην φύτευση 25.000 δενδρυλλίων Ρώσικου Ιπποφαούς την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο και αναμένεται η φύτευση επιπλέον 65.000 φυτών την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο.

Οι ειδικοί του Ιπποφαές Θεσσαλίας είχαν τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης να συλλέξουν εξαιρετικές πληροφορίες που αφορούν τις ποικιλίες, την καλλιέργειά τους, καθώς και να διαπιστώσουν στην πράξη τις μεθόδους συλλογής και αποθήκευσης του προϊόντος. Πολύ σημαντικές επίσης ήταν οι πληροφορίες για την διαχείριση και πώληση του τελικού προϊόντος στην παγκόσμια αγορά διατηρώντας όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πιστοποιημένων ποικιλιών.

Η επικύρωση της συνεργασίας των δύο πλευρών και η ανάθεση της επίσημης αντιπροσώπευσης για την Ελλάδα στο ΙΠΠΟΦΑΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ δημιουργεί τη βάση για την επιτυχημένη προσπάθεια καλλιέργειας Ιπποφαούς στην Ελλάδα. Η εμπειρία και η εκτεταμένη έρευνα του Ινστιτούτου σε συνδυασμό με τη μελέτη που διεξάγεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υπό την αιγίδα του ΙΠΠΟΦΑΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ πιστοποιούν την ολοκληρωμένη υποστήριξη που παρέχεται στους συνεργαζόμενους παραγωγούς ώστε να διοχετευθεί στην αγορά υψηλής ποιότητας και εμπορικότητας προϊόν.

Το ΙΠΠΟΦΑΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ θεωρεί υποχρέωσή του να ευχαριστήσει τους υπευθύνους του M.A. LisavenkoInstitute και ιδιαιτέρως τον Διευθυντή κο VladimirUsenko και τον υποδιευθυντή κο YuryZubarev για την θερμή υποδοχή και φιλοξενία καθώς και για την συνεργασία που αναπτύχθηκε. Είναι υποχρέωσή μας να ανταποκριθούμε στην ευθύνη αυτής της συνεργασίας με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπιστοσύνη και να μεταφέρουμε τα αποτελέσματά της στους συνεργαζόμενους παραγωγούς Ιπποφαές ανά την Ελλάδα.

 

Οι πιστοποιημένες ποικιλίες ΙΠΠΟΦΑΟΥΣ που μας προμηθεύει το M.A. LisavenkoInstitute είναι: Chuyskaya, Chechek, Elizaveta, Inja, Klavdia, Essel, Etna, Zlata, Altayskaya, Avgustina

Για την καλλιέργεια και τη διαχείριση του ιπποφαούς θα ενημερωθούν όσοι παρακολουθήσουν, σήμερα Πέμπτη, στις 20:00 στο ξενοδοχείο «Larissa Imperial» την ημερίδα που διοργανώνει το Ιπποφαές Θεσσαλίας, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα και τα αποτελέσματα της επιτυχούς συνεργασίας με 39 παραγωγούς και 320 στρεμμάτων ιπποφαούς. Σύμφωνα με τους διοργανωτές της ημερίδας το ιπποφαές Θεσσαλίας παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη από τη φύτευση εμπορικών ποικιλιών, την υποστήριξη στην καλλιέργεια μέχρι και στην πώληση της παραγωγής, ενώ η είσοδος για όλους είναι ελεύθερη. Το ιπποφαές είναι ένα δίοικο φυτό (έχει αρσενικά και θηλυκά φυτά) του οποίου η ιστορία είναι συνδεδεμένη με την Αρχαία Ελλάδα απ’ όπου προέρχεται και η επιστημονική του ονομασία. Οι στρατιώτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου παρατήρησαν ότι τα πληγωμένα άλογα όταν έτρωγαν τα φύλλα και τους καρπούς του φυτού είχαν γρήγορη ανάρρωση και το τρίχωμά τους έλαμπε. Από αυτό το χαρακτηριστικό προέρχεται και η ονομασία του Ιπποφαές = ίππος και φαός (λαμπρός). Το Hippophae rhamnoides L. ανήκει στην οικογένεια των Elaeagnaceae. Οι ονομασία του σε διάφορες χώρες διαφέρει, στα Αγγλικά ονομάζεται Seabuckthorn ή Seaberry στα Γερμανικά Sanddorn και στα Ρώσικα Oblepiha. Στη σύγχρονη εποχή καλλιεργείται εμπορικά σε αρκετές περιοχές του πλανήτη, κυρίως στη Ρωσία (από το 1936) και στην Κίνα (από το 1980). Άλλες περιοχές με σημαντικές καλλιέργειες είναι η Γερμανία, ο Καναδάς η Γαλλία και αρκετές χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ Στη χώρα μας η καλλιέργεια ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια σε περιορισμένες εκτάσεις αλλά το ενδιαφέρον από τους παραγωγούς είναι έντονο. Η καλλιέργεια εξαπλώνεται σε διάφορες περιοχές, χαρακτηριστικά με το Ιπποφαές Θεσσαλίας συνεργάζονται 39 παραγωγοί και η καλλιέργεια εκτείνεται στα 320 στρέμματα σήμερα. Οι καλλιεργητικές αποδόσεις κυμαίνονται από 0,6 – 4 τόνους το στρέμμα ανάλογα με την ποικιλία και οι τιμές πώλησης από 2 – 10 ευρώ το κιλό ανάλογα με την ποιότητα και τον τρόπο διάθεσης. Το σημαντικότατο ζήτημα της διάθεσης της παραγωγής απαντάται από την ίδια την παγκόσμια αγορά (πάνω από 30 δισ. δολάρια διακινούνται παγκοσμίως σε προϊόντα του Ιπποφαούς). Είναι όμως σημαντικό η καλλιέργεια να αντιμετωπιστεί με άκρως επιχειρηματικό τρόπο από την επιλογή της ποικιλίας, τις καλλιεργητικές λεπτομέρειες ως τη διάθεση της παραγωγής. Το ιδιαίτερα σημαντικό και συνεχώς αυξανόμενο καταναλωτικό ενδιαφέρον ιδιαίτερα από τις αναπτυγμένες χώρες δικαιολογείται κυρίως από τις σημαντικές ιδιότητες των προϊόντων του φυτού (καρπός, χυμός, λάδι, φύλλα κτλ). Οι καρποί του φυτού συγκαταλέγονται ανάμεσα στα φρούτα με την πιο υψηλή διατροφική αξία με σημαντική περιεκτικότητα σε βιταμίνες και αντιοξειδωτικά. Κάτι παρόμοιο ισχύει και για τα φύλλα που χρησιμοποιούνται αρκετά ως τονωτικό και θεραπευτικό αφέψημα. Γ.Ρ.

Σελίδα 1 από 2

Copyright © 2013 Hippophae.net