Τοποθεσία: Πνευματικό Κέντρο Γ.Δ. Κρυφοβού Δήμου Δωδώνης.
Διοργανωτής: Αναπτυξιακή Σύμπραξη Επαγγελματοβιοτεχνών Εμπόρων Νομού Ιωαννίνων

 

Copyright © 2013 Hippophae.net